Deep learning based Prediction of Lysine Acetylation
Contact
If you have any questions, please contact us:

Dr. Zexian Liu

Bioinformatics Center,

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


For publication of the results in this study, please cite the following articles:

Deep learning based prediction of reversible HAT/HDAC-specific lysine acetylation

Kai Yu, Qingfeng Zhang, Zekun Liu, Yimeng Du, Xinjiao Gao, Qi Zhao, Xiaoxing Li, Han Cheng, Ze-Xian Liu.

Briefings in Bioinformatics, 2020, 21(5):1798-1805. (PMID: 32978618)